Säkerhet

Vi arbetar ständigt med att du som kund och tjänsteutövare ska känna dig trygg och säker när du använder vår plattform.

  • Alla tjänsteutövare kontrolleras innan de blir aktiva i appen. Vi genomför en bakgrundskontroll där vi går igenom nuvarande arbetsplats, referenser, bakgrund, erfarenhet, tidigare arbetsgivare och annat.
  • All information som registreras av kunder och tjänsteutövare granskas och genomgås av regelbundna kontroller.
  • Vi använder oss enbart av säkra betalningsprocesser när du som kund betalar för en tjänst eller när du som tjänsteutövare ska få betalt.

Om du misstänker något brott eller att en kund/tjänsteutövare inte är, eller utför, det den påstår, vänligen kontakta oss direkt på info@syplo.se.

Samtliga tjänsteutövare intygar att de följer gällande lagar och föreskrifter samt utför erbjudna tjänster fackmässigt. Detta inkluderar ett intygande på att de betalar skatt enligt gällande riktlinjer från Skatteverket. Om du som tjänsteutövare tjänar mindre än 999 kr per kund och år så ska den eventuella vinsten beskattas som inkomst av tjänst d.v.s. som en vanlig löneinkomst. Om du tjänar mer än 999 kr per kund och år så ska du eller kunden betala egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets hemsida här.

Du som kund får alltid ett kvitto på utförd tjänst till din angivna e-mail adress.